Nedávno som našiel zaujímavý dialóg v seriáli Firefly – epizóda „Jaynestown“, kde sa Shepherd (kňaz) rozpráva s River (mladé dievča):

Shepherd: Čo robíš srdiečko?
River: Opravujem Bibliu.
Shepherd: …čo ?
River: Vaša Biblia je chybná.
Protiklady, nesprávna logika … Nedáva význam.
Shepherd: Nie, nie. Nemôžeš…
River: Tak integrujeme ne-postupnú evolučnú teóriu s Božím vytvorením Edenu.
Už tu je jedenásť vlastných metaforických paralel.
Jedenásť. Dôležité číslo. Prvočíslo.
Jeden ide do domu jedenástich, jedenásť krát… ale vždy vyjde jeden.
Noemova archa je problém.
Shepherd: Naozaj?
River: Nazveme to fenomén skorého kvantového stavu.
Jediný spôsob ako dostať 5000 druhov cicavcov na rovnakú loď.
Shepherd: Daj mi to.
River, Nemôžeš… opraviť Bibliu.
River: Je chybná. Nedáva zmysel.
Shepherd: Nie je o dávaní významu.
Je o viere v niečo.
A nechaní tejto viery byť dosť skutočnou na to, aby zmenila tvoj život.
Je to o viere.
Ty neopravíš vieru, River.
Ona opraví teba.